Förskolan steget

Förskolan Steget är en fristående förskola som drivs av den ideella föreningen Steg för framtiden. Förskolan ligger i Fittja, i närheten av Fittja centrum och med bra kommunikationer som tunnelbana och buss.

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola som fäster stor vikt vid barnets språkliga och kulturella utveckling. Förskolan Steget erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Barnen är i åldrarna 1-5 år. Vi har plats för 60 barn uppdelat i tre avdelningar och barnen delas upp efter ålder. Våra avdelningar är Smaragden, Diamanten och Rubinen. På varje avdelning arbetar både förskollärare och barnskötare som kompletterar varandra utifrån barnens behov.

Vår vision

Vår vision är att utgå från barnens intressen och att lära oss tillsammans. Av denna anledning har vi valt ett arbetssätt där vi arbetar med projekt. Vi pedagoger fördjupar oss tillsammans med barnen i dem olika ämnesområdena i läroplanen genom att lyssna in och observera var intresset finns. Vår vision är att samla alla tankar, idéer, reflektioner och dokumentationer i projektpärmar som ska stå tillgängliga för både barn och föräldrar. Vi arbetar även mycket med barnens språkliga medvetenhet genom rim, ramsor, sånger, samtal, reflektion och vi ser till att det finns ordbilder på väggarna i samtliga avdelningar. Vi har märkt att barnens intresse för språk, skrift och bokstäver ökat med detta arbetssätt. Även barnens vilja att reflektera över sitt eget lärande tillsammans med oss har utvecklats. Det är viktigt för oss på Steget att barnen känner att det är ett öppet och tryggt klimat, eftersom vi vet att detta gynnar deras personliga utveckling som lyhörda och respektfulla individer. Vi stöttar varje barn så att de utvecklar en stark och självständig personlighet genom att skapa miljöer för dem att säga vad de tycker, hur de känner och där de kan experimentera och finna sig själva.

Barnens hörna

Ställ ditt barn i kö redan idag!

Köanmälan